Dirty SMS
ARZ KiYA HAi
June 27, 2010 By Badboy

ARZ KiYA HAi Sandaas k pani me tairta hua GU, ZARA GAUR FARMAiYEGA Sandaas k pani me tairta hua GU, GU se yaad aaya, Kaisa hai re TU ??